Din säkerhet

1. Personlig information

 

Den personliga information som du lägger in på vår websida kommer inte att delges någon utomstående, och vi kommer endast att begära den typen av information i samband med ett inköp. Informationen du ger oss kommer endast att användas tillsammans med beställningen.

När du ger ut personlig information, så som adress, telefonnummer, kreditkort, o dyl till en internetbutik, bör du alltid kontrollera att sidan använder SSL (Secure Socket Layers; en standard för kryptering av information), detta visas med en bild av ett lås i nedre kanten av browsern.

 

2. Cookies

 

Vi använder cookies för att spara information som du använder under tiden du besöker våra sidor. Vi sparar inte personlig information i cookies, och personlig information är inte tillgänglig på våra sidor med hjälp av cookies. Vi använder inte cookies för att föra statistik om din internetanvändning, och vi låter inte andra använda våra cookies för sådana ändamål.

 

3. Epost-adresser

 

Din epost-adress används som användarnamn för tillgång till ditt konto. Vi gör vårt yttersta för att du inte skall få oönskad epost. När du sätter upp ett konto hos oss kan du välja att inte inkluderas i några epost-listor (nyhetsbrev o dyl) och du kan när som helst radera dig själv från dessa listor. Inte under några som helst omständigheter, utan ditt godkännande, kommer vi att sälja eller ge din epost-adress till andra parter.

 

4. Informationsinsamling av annan part

 

Vi låter ingen annan part samla in information under ditt besök på våra sidor.

 

5. Informationsinsamling av oss

 

För att kunna ge bättre service sparar vi information om sidträffar och kontoanvändning. Vi delar inte med oss av denna statistik till andra.

 

6. Opassande information, innehåll för barn

 

Vår intention är att ingen opassande information ska visas på våra sidor. Vi respekterar andras åsikter men förbehåller oss rätten till att justera inlägg i online forum o dyl för att våra sidor skall vara acceptabla för alla. Ingen av våra sidor riktas till barn, och ingen av sidorna är stötande för barn.

 

7. Hur tillvaratar vi din säkerhet online?

 

Vi använder krypterad kommunikation för all överföring av känslig data. Detta betyder att hela beställningsprocessen, från det att du lägger in din epost adress (vare sig det är som ny eller existerande kund), till dess du mottager ett ordernummer, fortgår på ett sätt som innebär att det skulle ta många år för någon som "avlyssnar" linjen att knäcka koden. Krypteringen som används är den starkaste som rekommenderas och generellt tillgänglig idag (128-bitars). Var uppmärksam på att en del äldre browsers endast klarar låg kryptering (40-bitars). 40-bitars kryptering är lättare att knäcka än 128-bitars, men även i detta fall skulle det handla om år av arbete för en hacker att knäcka koden, och då är det knappast lönsamt. För att kontrollera om browsern använder hög eller låg kryptering kan du flytta muspilen över låsen i statusfältet nederst i browsern.

När du går från varukorgen till kassan kommer du att se ett lås nedtill i statusfältet på din browser. Du kan klicka på detta lås för att se information om certifikatet och vem som har ställt ut detta. Ingen av sidorna i beställningsprocessen är tillgänglig utan att detta lås syns i statusfältet på browsern.

 

8. Person/kreditkortsnummer

 

Vi sparar inte personnummer, i de fall det krävs att det uppges använder vi det endast för krypterad kontroll mot kreditinformationsleverantören, vid beställning för att avgöra kreditnivå. Om du betalar med bank/kreditkort sparar vi numret, men detta nummer är endast tillgängligt över krypterad kommunikation och endast för administrativa skäl.

 

9. Återförsäljning/förmedling av information

 

Informationen du ger oss när du beställer är endast för oss. Vi sänder aldrig vidare personlig information till tredjepart utan ditt samtycke, med mindre än att vi tvingas göra detta enligt lag.

 

10. Våra bestämmelser

 

Våra säkerhetsbestämmelser, generella försäljnings- och leveransvillkor, samt kontaktinformation, är ständigt tillgänglig via länkar från huvudsidan. Om du har frågor eller synpunkter, ber vi dig använda kontaktinformationen för att få tag i oss.